alt

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 3 вересня 2009 р. N 934

Київ

 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128  і від 10 жовтня 2001 р. N 1306

  Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 Внести до  постанов  Кабінету  Міністрів України від 8 жовтня 1997 р.  N 1128  (  1128-97-п  )  "Про  забезпечення  транспортних  засобів   первинними  засобами  пожежогасіння"  (Офіційний  вісник  України,  1997 р., число 41, с. 59; 2003 р., N 23, ст. 1080) і від  10  жовтня   2001   р.   N   1306  ( 1306-2001-п )   "Про  Правила  дорожнього руху"  (Офіційний  вісник  України,  2001  р.,  N   41,  ст. 1852;  2005 р.,  N 2,  ст.  86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14,  ст. 522,  N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526;

2009 р.  N 11,  ст.  321, N 14, ст. 420, N 31, ст. 1053) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України                                                                Ю.ТИМОШЕНКО

 

 Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 вересня 2009 р. N 934

 

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  від 8 жовтня 1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ) і від 10 жовтня 2001 р. N 1306 ( 1306-2001-п )

 

1. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України  від  8  жовтня  1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ):

у назві   постанови  слова  "транспортних  засобів"  замінити словами "колісних транспортних засобів";

у вступній  частині  слова   "автомобільним   і   залізничним транспортом" замінити словами "колісним транспортним засобом";

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Затвердити   норми   оснащення   вогнегасниками  колісних транспортних засобів, що додаються.";

в абзаці  другому  слова  "транспортних   засобів"   замінити словами "колісних транспортних засобів",  а цифри "2001" - цифрами "2011";

у пункті 2 слова "зазначених  у  переліку"  замінити  словами "зазначених у нормах, затверджених цією постановою";

у пункті  3  після  слів  "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій  та   у   справах   захисту   населення   від   наслідків Чорнобильської   катастрофи"  доповнити  словами  ",  Міністерству внутрішніх справ",  а  слова  "Міністерству  транспорту"  замінити словами "Міністерству транспорту та зв'язку";

перелік транспортних    засобів    і   норми   їх   оснащення вогнегасниками,  затверджений зазначеною  постановою,  викласти  у такій редакції:

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128 ( 1128-97-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 934)

 

НОРМИ

оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів

Назва колісного транспортного засобу |  Мінімальна кількість, тип та  позначення вогнегасника

Легковий автомобіль загального, спеціалізованого та спеціального призначення

- один порошковий (закачного типу ВП-2(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 2 кг

Вантажний автомобіль загального,спеціалізованого та спеціального призначення повною масою:

не більше 3,5 т – один порошковий (закачного типу ВП-3(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг

від 3,5 т, але не більше 12 т – один порошковий (закачного типу ВП-5(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг

понад 12 т  - один порошковий (закачного типу ВП-9(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг

Причіп, напівпричіп з повною масою:

від 0,75 т, але не більше 3,5 т - один порошковий (закачного типу ВП-3(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг

від 3,5 т, але не більше 10 т - один порошковий (закачного типу ВП-5(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг

понад 10 т - один порошковий (закачного типу ВП-9(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 9 кг

Автобус (пасажирський автомобіль), що має більше ніж місць для сидіння з місцем водія включно, з повною масою:

не більше 5 т - - один порошковий (закачного типу ВП-3(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 3 кг

понад 5 т – один порошковий (закачного типу ВП-5(з) або з газом- витискувачем у балоні ВП-2) із зарядом вогнегасної речовини не менше 5 кг

 

2. Пункт  2  примітки  підпункту  "є"  пункту  31.4.7  Правил дорожнього  руху,  затверджених  постановою   Кабінету   Міністрів  України   від   10   жовтня   2001  р.   N  1306  ( 1306-2001-п ),  викласти у такій редакції:

"2. Аптечка,    перелік    медикаментів    якої    відповідає  ДСТУ 3961-2000  для  відповідного  типу  транспортного  засобу,  і  вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених  підприємством-виробником.  У  разі коли конструкцією транспортного  засобу  зазначені  місця  не  передбачено,   медична   аптечка   і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях.

 

Тип і    кількість    вогнегасників    повинні    відповідати  встановленим   нормам.    Вогнегасники,    якими    забезпечуються  транспортні   засоби,   повинні  бути  сертифікованими  в  Україні  відповідно до вимог законодавства;"

* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

 

依恋社区影院_中国熟妇露脸videos_四虎影视永久无码观看_女同免费毛片在线播放