1. Горизонтальна розмiтка

Лiнiї горизонтальної розмiтки мають бiлий колiр. Жовтий колiр мають лiнiї 1.4, 1.10, 1.17, а також 1.2, якщо нею позначаються межi смуги для руху маршрутних транспортних засобiв.

 

Горизонтальна розмiтка має таке значення:

1.1 (вузька суцiльна лiнiя) - подiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв i позначає межi смуг руху на дорогах; позначає межi проїзної частини, на якi в'їзд заборонено; позначає межi мiсць стоянки транспортних засобiв i край проїзної частини дорiг, не вiднесених за умовами руху до автомагiстралей;

1.2 (широка суцiльна лiнiя) - позначає край проїзної частини на автомагiстралях або межi смуги для руху маршрутних транспортних засобiв. У мiсцях, де на смугу маршрутних транспортних засобiв дозволено заїзд iншим транспортним засобам, ця лiнiя може бути переривчастою;

1.3 - подiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв на дорогах, якi мають чотири i бiльше смуг руху;

1.4 - позначає мiсця, де заборонено зупинку та стоянку транспортних засобiв. Застосовується самостiйно або в поєднаннi iз знаком 3.34 i наноситься бiля краю проїзної частини або по верху бордюру;

1.5 - подiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв на дорогах, якi мають двi або три смуги; позначає межi смуг руху, за наявностi двох i бiльше смуг, призначених для руху в одному напрямку;

1.6 (лiнiя наближення - переривчаста лiнiя, в якiй довжина штрихiв утричi перевищує промiжки мiж ними) - попереджає про наближення до розмiтки 1.1 або 1.11, яка подiляє транспортнi потоки протилежних або попутних напрямкiв;

1.7 (переривчаста лiнiя з короткими штрихами i рiвними їм промiжками) - позначає смуги руху, а також напрямок головної дороги в межах перехрестя;

1.8 (широка переривчаста лiнiя) - позначає межу мiж смугою розгону або гальмування i основною смугою проїзної частини (на перехрестях, перехрещеннях дорiг на рiзних рiвнях, у зонi автобусних зупинок тощо);

1.9 - позначає межi смуг руху, на яких здiйснюється реверсивне регулювання; подiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв (при вимкнених реверсивних свiтлофорах) на дорогах, де здiйснюється реверсивне регулювання;

1.10 - позначає мiсця, де заборонено стоянку. Застосовується самостiйно або всполученнi iз знаком 3.35 i наноситься бiля краю проїзної частини або по верху бордюру;

1.11 - подiляє транспортнi потоки протилежних або попутних напрямкiв на дiлянках дорiг, де перестроювання дозволено лише з однiєї смуги; позначає мiсця, призначенi для розвороту, в'їзду i виїзду з майданчикiв для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бiк;

1.12 (стоп-лiнiя) - вказує мiсце, де водiй повинен зупинитися за наявностi знака 2.2 або при сигналi свiтлофора чи регулювальника,що забороняє рух;

1.13 - указує мiсце, де водiй повинен у разi потреби зупинитися i дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по перехрещуванiй дорозi;

1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - позначає нерегульований пiшохiдний перехiд; стрiлки розмiтки 1.14.2 указують напрямок руху для пiшоходiв;

1.14.3 - позначає пiшохiдний перехiд, де рух регулюється свiтлофором;

1.15 - позначає мiсце, де велосипедна дорiжка перетинає проїзну частину;

1.16.1 - 1.16.3 - позначає напрямнi острiвцi в мiсцях подiлу, розгалуження або злиття транспортних потокiв;

1.17 - позначає зупинки маршрутних транспортних засобiв i таксi;

1.18 - указує дозволенi на перехрестi напрямки руху по смугах. Застосовується самостiйно або в поєднаннi iз знаками 5.16, 5.18; розмiтка iз зображенням тупика наноситься для зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частину заборонено; розмiтка, яка дозволяє поворот лiворуч з крайньої лiвої смуги, дозволяє також розворот;

1.19 - попереджає про наближення до звуження проїзної частини (дiлянки, де зменшується кiлькiсть смуг руху в даному напрямку) або до лiнiї розмiтки 1.1 чи 1.11, яка подiляє транспортнi потоки протилежних напрямкiв. У першому випадку може застосовуватися в поєднаннi iз знаками 1.5.1 - 1.5.3;

1.20 - попереджає про наближення до розмiтки 1.13;

1.21 (напис "СТОП") - попереджає про наближення до розмiтки 1.12, коли вона застосовується в поєднаннi iз знаком 2.2;

1.22 - указує номер дороги (маршруту);

1.23 - позначає смугу, призначену для руху лише маршрутних транспортних засобiв.

Лiнiї 1.1 i 1.3 перетинати забороняється. Якщо лiнiєю 1.1 позначено мiсце стоянки або край проїзної частини, сумiжний з узбiччям, цю лiнiю перетинати дозволяється.

Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху, дозволяється перетинати лiнiю 1.1 для об'їзду нерухомої перешкоди, розмiри якої не дають змоги здiйснити її безпечний об'їзд, не перетинаючи цю лiнiю, а також обгону поодиноких транспортних засобiв, що рухаються iз швидкiстю менше 30 км/год.

Лiнiю 1.2 дозволяється перетинати в разi вимушеної зупинки, якщо цiєю лiнiєю позначено край проїзної частини, сумiжний з узбiччям.

Лiнiї 1.5 - 1.8 перетинати дозволяється з будь-якого боку.

На дiлянцi дороги мiж реверсивними свiтлофорами лiнiю 1.9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч вiд водiя.

При ввiмкнених сигналах зеленого кольору у реверсивних свiтлофорах лiнiю 1.9 дозволяється перетинати з будь-якого боку, якщо вона подiляє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У разi вимкнення реверсивних свiтлофорiв водiй повинен негайно перестроїтися праворуч за лiнiю розмiтки 1.9.

Лiнiю 1.9, що знаходиться лiворуч, при вимкнених реверсивних свiтлофорах перетинати забороняється. Лiнiю 1.11 дозволяється перетинатитiльки з боку її переривчастої частини, а з боку суцiльної - лише по завершеннi обгону чи об'їзду перешкоди.

 alt

2. Вертикальна розмiтка

Вертикальна розмiтка позначає:

2.1 - елементи дорожнiх споруд (опор мостiв, шляхопроводiв, торцевих частин парапетiв та iн.);

2.2 - нижнiй край прогiнної будови тунелiв, мостiв i шляхопроводiв;

2.3 - круглi тумби, встановлюванi на роздiлювальних смугах або острiвцях безпеки;

2.4 - напрямнi стовпчики, надовби, опори огороджень тощо;

2.5 - боковi поверхнi огороджень дорiг на заокругленнях малого радiуса, крутих спусках, iнших небезпечних дiлянках;

2.6 - боковi поверхнi огороджень на iнших дiлянках;

2.7 - бордюри на небезпечних дiлянках i пiдвищенi острiвцi безпеки.

依恋社区影院_中国熟妇露脸videos_四虎影视永久无码观看_女同免费毛片在线播放